Växelverkan 5
Järnband och svetskoppartråd, växelverkar
med varandra i cirklar som i en virvlande dans.

konstnär Margareta Sunnemar