Växelverkan 5
Järnband och svetskoppartråd, växelverkar
med varandra i cirklar som i en virvlande dans.

Låt oss följa uppmaningen från Ps. 149:3
Lova Guds namn under dans och till puka och harpa lovsjunga Herren
konstnär Margareta Sunnemar