I min grundutbildning till lärare, var mina extra val, för utökad behörighet att undervisa i, bild och form samt svenska. I bildämnet ingick konsthistoria och olika tekniker för undervisning. Jag har utvecklat intresset för konst och bild, på kvälls – och sommarkurser i akvarell, olja, kroki, textil och silversmide. Studiebesök på gallerier och konstmuseer har gett mig ytterligare kunskap och inspiration, på så sätt att där få inblick i konstnärers teknik, samtala med dem och med galleristerna. Att styra över mitt eget lärande, ställa frågor och iaktta det som passar ihop med det jag tycker om att skapa har varit stimulerande. 2017 avslutade jag lärarjobbet och ägnar mig åt min konst på heltid.