Svenskakonstnarer.se,  Konstkvarteret.se,  Övre Frykens konstrunda,  Konst i Fryksdalen,  Lexikonettamanda
Nedre Fryksdals konstförening, Norra Värmlands konstförening