Röstträning, andningsteknik och retorik

Med rätt teknik, blir rösten ett stabilt redskap. Rösten bildas i larynx. För att den ska ha bästa förutsättning ska den tas om hand. Det innebär att hållningen är a och o. Larynx hänger i tungbenet och står man snett blir larynx också sned och ansträngningen större. Andningen ska ha stöd från buk/flank. Med röstövningar värms stämband och muskler, precis som vid annan träning.

För att det man vill uttrycka ska nå mottagaren är läran om talkonst, retorik en bra kunskap att ha och hålla aktuell.
Känns det bekvämt med det som ska sägas och andningstekniken är avspänd är förutsättningarna goda för ett behagligt uttryck.