Jag målar/skapar på metallplåtar eller trä/plywood, gärna i andra format än de traditionella och
med blandad teknik, ofta med svart sand, magnetit Fe3 O4
Färger jag använder är akrylfärg och kalkbaserade miljövänliga färger.
Metall fascinerar mig, därav järnskulpturer och konstverk av svarta järnband, silver/koppartråd och järnplåtar.

Att jobba med hållbara material är bra val för framtiden. Eftersom järnatomerna är eviga, kan de med omarbetning,
få nya uttryck. Det är det jag gör med järn, men utan att värma järnet eller tillföra annat kemiskt.
 
En bakplåt blir till ett konstverk och med den svarta sanden, får den ett nytt uttryck!
Järnband, som används i industrin till emballage blir till skulpturer och budskapet blir ett annat. 

Eftersom mitt motto är att inte fastna i inrutade vanor, så provar jag ju olika uttryck, t ex olika trycktekniker på papper och olika textilier. 
Textila uttryck är något som ligger nära mig och är under utveckling.