Så länge jag kan minnas har jag skapat, med penna, färg och textil. Det har gett mig tillfredsställelse, glädje och harmoni. Mitt uttryck är abstrakt där jag vill visa spänningen mellan verkligheten och det abstrakta, hitta nya mönster och inte fastna i inrutade vanor, utan våga se nya utmaningar.
Att vara med om processen, först ett intet, sedan en ide, därefter materialval, hur tekniken ska lösas, själva utförandet och sen resultat. Det är spännande och ger livet fler perspektiv och dimensioner.


Skulptur: Atomdans 
Kan man förstå atomernas egenskaper?
Skulpturen vill ge inspiration till att söka vidare om outforskade territorier.

Konstnär Margareta Sunnemar
https://www. svenskakonstnarer.se   https://www.talkonst.se