Så länge jag kan minnas har jag skapat, med penna, färg och textil. Det har gett mig tillfredsställelse, glädje och harmoni. Mitt uttryck är abstrakt med balans och struktur, ibland med raka, strukturella former, ibland fritt från raka former. Att söka nya mönster och att inte fastna i inrutade vanor, utan våga se nya utmaningar, är spännande och ger livet fler perspektiv och dimensioner.

Skulptur: Cirklar i rörelse