Växelverkan mellan järn och kopparsvetstråd
i ett skuggspel. De runda formerna mot de kantiga.
Precis som vi samspelar med olika personligheter.

konstnär Margareta Sunnemar