Jag har jobbat sammanlagt 46 år som lärare för elever från 6 -16 år, som klasslärare, speciallärare, lärare i svenska som andra språk och de sista tio åren som talpedagog. Ett yrke där man bl. a arbetar med konsten att tala! Mitt jobb har då inneburit att undervisa och ge handledning till lärare och föräldrar angående elevers behov.