Jag har jobbat sammanlagt 46 år som lärare för elever från 6 -16 år, som klasslärare, speciallärare, lärare i svenska som andra språk och de sista tio åren som talpedagog. Ett yrke där man bl.a arbetar med konsten att tala!


Mitt jobb har då inneburit att undervisa, ge handledning till lärare och föräldrar i vilka delar elever behövde få extra hjälp. För att veta behoven, har jag använt kartläggningsinstrument som Logos, Celf 4, Tvps, itpa, uttalsscreening etc.