Vad tyckte ni?

Skulptur tre figurer av metallnät på järnställning
Livlig konversation efter en gemensam upplevelse!
Reflektera, dela känslor och tankar och på köpet få starka vänskapsband!

Skulptur av metallfigurer i en sfär av koppartråd på runda järnstänger