När det blir ljus på bilden skymtar skuggorna från bilden mot bakgrunden och bilden får en djupare dimension.

Utan ljus inga skuggor bild 1,2,3,4

Med ljus på bilden kommer skuggorna att avbildas som en extra dimension mot bakgrunden

www.svenskakonstnarer.se/galleri/MargaretaSunnemar