Svindlande havsdjup

Vad finns i de svindlande havsdjupen?
Vad önskar man ska finnas?
Blir det en överraskning?

mixed media där ytan fördjupats
till en pastos av olika sandlager 35x35x8

konstnär: Margareta Sunnemar