Riverdance,
järnband och koppartråd på träplatta 45x35x16