Rejoice 

Bilden vill förmedla glädje kraft och mening
konstnär: Margareta Sunnemar

 

https//:www.svenskakonstnarer.se