Mobil på träplatta med järnband och svetskoppartråd. Mobilen behöver belysas, då skuggorna är en del av konstverket.

 Konstnär Margareta Sunnemar