Mingel
Vad pratar de om?
Tre figurer av blått metallnät och koppartråd på 40 cm järnställningar

Konstnär: Margareta Sunnemar
Välkommen till Myringbyvägen 4, Lysvik
https//:www.talkonst.se   instagram.com atelje_dalbo