Livets källa
Vatten! Källan till liv och styrka
där finns kraft och hopp att hämta
i brunnen så djup, en gåva så ren.

mixed media där ytan fördjupats till en pastos av olika sandlager 35×35 x8

Konstnär: Margareta Sunnemar