Inre styrka

Inre styrka
Metallnät, järnband på
järnstång 50 cm med järnplatta 11×11