Skulpturer

Inbjudan ?

Skulpturerna vill inspirera till samtal.
inkludering eller inte.
På vems villkor är inkluderingen?

Metallnät koppartråd
höjd 45 cm på 10×10 järnplatta