Vid havet 1

Kalkfärger på träplatta 140×20
såld

Längtan går mot ett avkopplande hav med ljudet av vågornas dyningar

Konstnär Margareta Sunnemar

https://www. svenskakonstnarer.se