Växelverkan 3

Växelverkan 3
Järnband och koppar svetstråd på träplatta 44 x 9
Skulpturen visar hur metallerna och formerna
växelverkar med varandra fysikaliskt
Den vill även inspirera till att visa det starka värde
som finns i, vår växelverkan med varandra
Konstnär: Margareta Sunnemar
Välkommen till Myringbyvägen 4, Lysvik
Övre frykens konstrunda 7-9 april, 2023
https://www.svenskakonstarer.se instagram.com atelje_dalbo