Växelverkan 2

Järnband och koppar svetstråd på träplatta 44 x 9

Skulpturen visar hur metallerna och formerna
växelverkar med varandra fysikaliskt

Den vill även inspirera till att visa det starka värde
som finns i, vår växelverkan med varandra
Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstarer.se