Utopi

Mixed media 150×150 /6 delar plywood med järnband emellan

Träskivornas storlek expanderar harmoniskt, även avstånden mellan järnbanden

Min tanke om verket är, en utopi där en önskan om en utvidgad värld i samklang med naturen tar plats

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se