Upplevelse

Skulptur: Järnband och koppar-svetstråd på träplatta 40 x 25 n 21
Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se