Mixed media på trä 35 x 35 x 7 cm

Uttrycket är abstrakt på en träplatta med sarg.

Jag vill med verket ge positiva ljusa tankar till reflektionen.

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=19&aid=3883