Geometri i rörelse
Kalkfärger på träplattor 120×22
Konstnär Margareta Sunnemar
https://www.svenskakonstnarer.se instagram.com atelje_dalbo