Geometri i rörelse

Kalkfärger på träplattor 120×22

Laborerande med geometri

Konstnär Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se