Geometri i rörelse

Kalkfärger på träplattor 120×22

Konstnär Margareta Sunnemar
https://www.svenskakonstnarer.se instagram.com atelje_dalbo