Evighet 7
Mixed media, svart sand magnetit Fe3O4, på järnplåt 33×44

Mot solars och nebulosors värld

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se