Evighet 7
Mixed media, svart sand magnetit Fe3O4, på järnplåt 33×44

Högt över solar och himlar
ovan berg och dal
ovan skyar och hav
Bortom gräns där världarnas ljus slocknar
Bortom eterns och rymdernas land

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se