Evighet 4

Mixed media, svart sand magnetit Fe3O4, på järnplåt 33×44

Bortom gräns där världarnas ljus slocknar

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se
instagram ateljédalbo