Atomdans

Järnband med kopparinslag och silvertråd 925

Tredimensionellt verk på träplatta 45×35

Kan man förstå atomernas egenskaper?

Skulpturen vill ge inspiration till att söka vidare om outforskade territorier

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se