Rotation

Rotation, ett tredimensionellt konstverk, som vill ge en påminnelse om att livet, liksom konstverket, ständigt rör sig och utvecklas.
Ett fångat ögonblick i det eviga kretsloppet av förnyelse och skönhet.

Vart för oss tankarna med rotation?
Kan verket ge upphov till filosofiska funderingar?
Är det jorden som roterar runt solen eller tvärtom?
Det som var sanning för några hundra år sedan är inte sanning längre.

Vad är alltså sanning?

Väggskulptur: Järnband, silver och svetskoppartråd på träplatta 45×35

Margareta Sunnemar
https://www.svenskakonstnarer.se