Rotation

Väggskulptur  på träplatta 45 x 35
Järnband med kopparinslag

Vart för oss tankarna med rotation?

Kan verket ge upphov till filosofiska funderingar?

Är det jorden som roterar runt solen eller tvärtom?
Det som var sanning för några hundra år sedan är inte sanning längre.

Vad är alltså sanning?

Margareta Sunnemar
https://www.svenskakonstnarer.se

Rotation