Fantasi
Mixed media, 21 x 21
Bilderna önskas stimulera till att upptäcka spännande formationer i naturen.

www.svenskakonstnarer.se/galleri/MargaretaSunnemar