Evighet 3
akryl svart sand på järnplåt

Högt över solar och himlar
ovan berg och dal
ovan skyar och hav
Bortom gräns där världarnas ljus slocknar
Bortom eterns och rymdernas land

Konstnär: Margareta Sunnemar
instagram.com atelje_dalbo