Evighet 1
Akryl och sand på järnplåt

Högt över solar och himlar, ovan berg och dal, ovan skyar och hav
Bortom gräns där världarnas ljus slocknar
Bortom eters och rymdernas land…

konstnär: Margareta Sunnemar
instagram.com atelje_dalbo