Skulptur: Svindlande
järnband och koppartråd på träplatta 30x25x30