Evighet 3

Mixed media, svart sand magnetit Fe3O4 och  kalkfärg på järnplåt 33×44

Ovan skyar och hav

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se