Evighet 2

Mixed media, svart sand magnetit Fe3O4, på järnplåt 33×44

Ovan berg och dal

Konstnär: Margareta Sunnemar

https://www.svenskakonstnarer.se