I min grundutbildning till lärare, var mina extra val, bild och form samt svenska. Jag har utvecklat intresset för konst och bild, på kvälls – och sommarkurser i olika tekniker. Gallerier och konstmuseer har gett mig ytterligare inspiration. När jag nu har avslutat lärarjobbet, har jag tid att ägna mig åt min konst på heltid.